, Ustawa orehabilitacji zawodowej 

Ustawa orehabilitacji zawodowej

Tor portal

Temat: Pożyczka na działalność
...pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej. Udziela jej starosta ze środków PFRON do maksymalnej kwoty trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. WARTO WIEDZIEĆ Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane przez pracodawcę. W takim przypadku może on wnioskować o zrefundowanie poniesionych przez niego kosztów szkolenia ze środków PFRON w wysokości i na warunkach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Szczegółowe zasady udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. (patrz podstawa prawna). Jeżeli działalność gospodarcza albo rolnicza prowadzona jest przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz...
Źródło: fopa.fora.pl/a/a,11.htmlTemat: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ...
Bardzo ważna dla Nas ustawa. Przeczytajcie. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Źródło: ichtiozis.fora.pl/a/a,45.html


Temat: Zatrudnienie niepełnosprawnych
Czas pracy dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (przepisy Kodeksu Pracy i Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) jest określony podstawową normą pracy, która nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w...
Źródło: forum.ipo.pl/index.php?showtopic=864